לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

198

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

ראו לעני, שהוא עומד ועיניו תלויות לשמים. אמרו לו:

מה טענה טענת לפני המקום?

השיב העני:

לא טענה, חלילה, טענתי, אלא שאלה שאלתי למקום ברוך-הוא.

אמרתי: ריבונו של עולם, הואיל ואלף שנים חשובים בעיניך יום אחד, ודאי אלף דינרים חשובים בעיניך דינר אחד. ומה איכפת לך אם תלוה לי דינר אחד לשעה אחת?

חזרו ואמרו לו:

ומה תשובה החזירו לך?

השיב העני:

החזירו לי: המתן שעה אחת...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם