לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

197

עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

מצאו לעני, שהוא עומד בשוק ומתייפח:

רובל היה לו ואבד.

אמרו לו:

בדוק כיסיך, שמא תמצאנו.

השיב העני:

כבר בדקתי ולא מצאתי.

אמרו לו:

שמא יש לך עוד כיס אחד, שלא בדקת?

החזיר העני:

יש לי עוד כיס אחד, אבל אותו אני מתיירא לבדוק – שמא לא אמצא גם שם...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם