לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1930

בין ישראל לעמים

יהודים ישבו ודנו:

אילו רצה הקדוש ברוך-הוא להיפרע מאלכסנדר השלישי, מלך הגזירות, מה עונש היה צריך להטיל עליו?

זה אמר כך וזה אמר אחרת. נענה הצעיר שבחבורה ואמר:

לדידי דיו, שיהיה מוכרח לשבת בפטרבורג בפאספורט שלי...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם