לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1929

בין ישראל לעמים

להקה של אקטורים באה לפטרבורג, ומיד גזר עליה גרסר, שתעזוב את העיר. נמלך ראש-הלהקה והלך אליו והשתדל לפניו שיבטל את הגזירה וידון את האקטורים כבעלי-מלאכה, שרשאים הם לדור בעיר-הבירה.

סירב גרסר הרשע ואמר:

אקטורים אינם בכלל בעלי-מלאכה.

החזיר לו המשתדל:

אם כך אתה אומר, הוד מעלתך, טרח ובוא להצגה ראשונה שלנו, ובעיניך תראה, שכּולנו סנדלרים...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם