לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1911

בין ישראל לעמים

אגדה של כותבי-רשומות מספרת:

בשנת אלף ארבע מאות ושמונים ושש נבחר מכסימיליאן הראשון במושב הרייכסטאג הפראנקפורטי למלך רומי. באו גם שליחיהם של יהודי פראנקפורט לברך אותו והביאו לו דורון יפה: כלכלה מלאה דינרי-זהב. הודה להם המלך החדש והשהה אותם בחדרו שעה ארוכה. וכשנפטרו ויצאו, אמר אחד מן השליחים לחבריו:

דומה, שנתן לנו הקדוש ברוך-הוא מלך חסד.

נענה הזקן שבשליחים ואמר:

דומה, שיותר משהוא מלך חסד מלך חכם הוא: אין הוא אץ להפריח מלפניו תרנגולות המטילות ביצי-זהב יפות...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם