לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1906

בין אדם לחברו

יהודי חטא למלכות ודנו אותו, שילקה עשרים מלקות. כשהעלוהו לגרדום נסתכל וראה, שחזן בית־הדין, העומד עליו ורצועה בידו, אף הוא מישראל, ולחש לו:

אל תכביד ידך, ובשכר זה תקבל עשרים שקלים.

נענה לו הלה והילקהו שמונה־עשרה מלקות קלות שבקלות, ושתיים האחרונות – חמורות שבחמורות.

לאחר שסילקו את הלוקה מן הגרדום, בא אליו החזן המלקה לקבל שכרו. קבל הלוקה ואמר לו:

למה נתאכזרת לי בשתיים האחרונות?

החזיר לו החזן:

אלא כיצד היית יודע, מה היית מפסיד אילו לא שילמת לי עשרים שקלים?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם