לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1905

בין אדם לחברו

שניים הביאו לעיר קישואים למכור. עד שעמדו שניהם ומכרו נזכר אחד מהם, שחייב־קדיש הוא היום, ואמר לחברו:

שמור לי עד שאשוב מבית־התפילה.

הסכים חברו. וכשחזר מבית־התפילה מצא, שחברו לא שמר והקישואים נגנבו. בא עמו בטרוניה ואמר לו:

למה רימיתני ולא שמרת ?

החזיר לו הלה:

בּכוונה לא שמרתי, כדי שתדע כמה היתה שמירתי טובה לך – אילו שמרתי...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם