לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1902

בין אדם לחברו

שני יהודים הפרישו לים באנייה שכולה גויים. אחד משני היהודים היה גיבּן, והשני – בעל־קומה, אבל גם בעל־חוטם. כל היום לא הוציא בעל־החוטם דיבור יהודי מפיו, התרחק מן הגיבן, שלא יכיר בו שהוא יהודי, ובכל הליכותיו התכּוון להיראות גוי. עם ערב נזדמן לפינה בודדה באנייה ומצא שם את הגיבן, נכנם עמו בדברים ומעניין לעניין אמר לו:

בינינו לבין עצמנו אגלה לך סוד, ובלבד שתשמור עליו ולא תגלה אותו לאחרים: אני יהודי.

החזיר לו הגיבן:

בינינו לבין עצמנו גם אני אגלה לך סוד, ובלבד שתשמור עליו ולא תגלה אותו לאחרים: אני גיבן...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם