לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1903

בין אדם לחברו

שניים היו מהלכים בדרך והגיעו לשדה של קטניות. עמד אחד והתפלל:

הלואי ויהיה לי דינר־זהב כנגד כל קטנית וקטנית.

שמע חברו ואמר לו:

אם תתקבל תפילתך תפריש לי מעשר.

זעם הראשון והחזיר:

משלי איני נותן כלום. רצונך בדינרי־זהב ? התפלל על עצמך...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם