לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1874

בין אדם למקום

יהודים ישבו ודנו:

בינוני שדינו להיות תלוי ועומד[49] היכי דמי?

הסביר אחד מן החבורה:

כגון זה, שהרמב"ם משבחו בשביל שהוא מהלך באמצע ואינו נוטה לקצוות.

נענה שני מן החבורה ואמר:

כגון אני, שאיני, ברוך-השם, לא "סור מרע" ולא "עושה טוב"...

[49] צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים, רשעים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה, בינונים תלויים ועומדין"; ראש-השנה טז, ב.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם