לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1873

בין אדם למקום

אמרו לו לבעל-מסעות:

הרבה כרכים ומדינות ראית, וירושלים עיר-הקודש לא ראית?

התנצל בעל-המסעות ואמר:

כשם שאני מחבב את המסעות ביבשה, כך אני מתרחק מן המסעות בים.

אמרו לו:

מה טעם?

החזיר בעל-המסעות:

בדקתי ומצאתי, שיורדי-הים באניות מסורים יותר מדי בידי שמים...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם