לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1865

בין אדם למקום

שד"ר ירושלמי בא לאודיסה ונכנס אצל עשיר אחד לבקש נדבה לעניי ירושלים. נתן לו העשיר נדבה ביד רחבה ושאל:

אימתי אומר מר לשוב לארץ-ישראל?

החזיר השד"ר:

באנייה הראשונה המפליגה מכאן.

אמר לו העשיר:

שמא יטרח מר ויקח חבילה קטנה לשם?

הסכים השד"ר. יצא העשיר וחזר וספר-תורה בידו, הניחו לפני השד"ר ואמר:

יטרח נא מר ויחזיר מתנה טובה זו להר-סיני. דיינו!...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם