לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1866

בין אדם למקום

רב שלח לקרוא את פרנסי-הקהילה ואמר להם:

דעו לכם, רבותי, שאני עוזב עירכם ויוצא לעיר אחרת.

אמרו לו הפרנסים:

רבי, למה מאסת בנו? קהילה גדולה וחשובה היא קהילתנו, אף מטרופולין היא לכל הקהילות הסמוכות ומצויים בה עוברים ושבים, הזקוקים לך ולבית-דינך.

החזיר להם הרב:

אתם רואים שתי ראיות, ואני רואה ראייה אחת. אתם רואים כאן עוברים ושבים, ואני – "עוברים" אני רואה, "שבים" איני רואה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם