לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1849

בין אדם למקום

ההוא שבא אל הרב לשאול שאלה בהלכות בשר וחלב.

עיין הרב בדבר והתחיל דן בינו לבין עצמו:

מחלוקת הפוסקים יש כאן. הט"ז מכשיר והש"ך מטריף...

שמע השואל וקם לצאת. תמה הרב ושאל:

להיכן הרגליים?

רבי, – השיב השואל, – הלא אמרת, שהט"ז מכשיר.

אבל, – אמר הרב, – הש"ך מטריף.

אין בכך כלום, רבי – החזיר הלה. – הלואי ויהיה בני למדן וירא-שמים כט"ז...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם