לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1848

בין אדם למקום

פורים, בשעת קריאת המגילה, כשהתחיל הקהל "מכה" את המן, קם אבּלי גרינוואלד ובירך לאותו רשע ב"ברכה המשולשת" הרוסית... נתמלא כל הבית זעקה:

חוצפה! עזות! במקום קדוש!

נענה אבּלי ואמר:

רבותי, מקרא אני דורש: "תחת נערה מהכּות מאה"[43]...

[43] עיין משלי יז, י.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם