לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1843

בין אדם למקום

אמרו לו להמשכיל:

פלוני החסיד עומד ביום-כיפור בבית-הכנסת על-גבי קטניות לשם סיגוף.

החזיר המשכיל:

סיגופי שלי גדול משלו; אני עומד ביום-כיפור בבית-הכנסת כעל גבי גחלים…

לסיפור הבא

לסיפור הקודם