לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1842

בין אדם למקום

שני משכילים נזדמנו לבית-כנסת אחד במנחה של ערב יום-כיפור. לאחר שגמרו סדר "על חטא" אמר אחד לשני:

מה דבר יפה הכינות בשביל מחר בין שחרית למוסף?

התפאר לפניו חברו ואמר:

עוד מלפני שלושה ימים דאגתי לכך והכינותי נקניק של עכו"ם.

ליגלג עליו הראשון:

נקניק של עכו"ם דבר יפה הוא בעיניך? צא וקנה.

נתבייש השני ושאל:

ואתה מה דבר יפה הכינות?

נהרו פניו של הראשון והחזיר:

אני עוד מלפני שישה חודשים דאגתי לכך והכינותי – כעך שעבר עליו הפסח...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם