לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1835

בין אדם למקום

ב"צדקה גדולה"[39] בווילנה דנו על בניין בית-מרחץ ציבורי, שיעמוד לדורות. שניים מזקני הגבאים התנגדו וטענו:

שמא מחר יבוא משיח, מה רשות יש לנו להוציא כסף-הציבור חינם?

היה שם אייזיק-מאיר דיק, נענה ואמר:

אני מקבל עלי בתקיעת-כף, שחמישים שנה מהיום ואילך לא יבוא משיח.

נזדעזעו כל אלו, שהיו באותו מעמד, ואחד מהם שאל:

רבי אייזיק-מאיר, ולאחר חמישים שנה?

החזיר איזייק-מאיר ואמר:

לאחר חמישים שנה יקבל עליו נכדי עוד לחמישים שנה...

[39] לשעבר היה כך שמה של הנהלת הקהילה בווילנה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם