לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1808

בין אדם למקום

ביום ראשון של ראש-השנה ראו לאבּלי גרינוואלד, שהוא הולך ל"תשליך" וגויה עמו.

אמרו לו:

אבּלי מה עניינה של גוֹיה ל"תשליך"?

החזיר אבלי:

עבירה אחת יש בידי, שאני והיא שותפים בה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם