לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1779

בין אדם למקום

אמר כלב לץ:

אף-על-פי שדורנו דור פרוץ, מכל-מקום מעיד אני על בני-התשחורת שבימינו, שהם זהירים בשלושה דברים ומקיימים אותם כהלכה. אמרו לו:

רבי כלב, שלושה דברים אלו מה הם?

השיב להם:

הם אוכלים ושותים בערב יום הכיפורים[21], אין הם קוראים שמע בשני הלילות הראשונים של פסח[22] ואין הם מניחים תפילין בתשעה-באב שחרית.[23]

אמרו לו:

רבי כלב, בעינינו ראינו בני-תשחורת, שאינם מניחים תפילין גם במנחה לתשעה-באב.

החזיר כלב:

הללו מחמירים על עצמם ודנים כל היום כמקצתו...

[21] "כל האוכל ושותה בתשיעי (ערב יום הכיפורים) מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי"; ברכות ח, ב.

[22] "ונוהגין שלא לקרוא על מיטתו (בשני הלילות הראשונים של פסח) אלא פרשת שמע, ולא שאר דברים שקורין בשאר הלילות, כי לילות-שימורים הם מן המזיקין"; אורח-חיים תפא, ב (רמ"א).

[23] "נוהגים שלא להניח תפילין בתשעה-באב שחרית"; שם תקנה, א.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם