לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1772

בין אדם למקום

שבת קודם חשיכה מצאו ליהודי, שהוא יושב בתיתורה שלפני ביתו ומעשן.

אמרו לו:

עדיין לא יצאה שבת.

החזיר המעשן:

גוי מסיח לפי תומו נאמן עליכם? והרי עוד לפני רבע שעה עבר עלי מבגאי ואמר לי: "ערבא טבא"...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם