לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1771

בין אדם למקום

עשיר אחד מעשירי העיר היה מחלל שבת בפרהסיה.

הוכיחו הרב ואמר לו:

איזהו ישראל מומר? "זה המחלל שבתות בפרהסיה".[18]

ענה העשיר עזות:

רבי, לא מפיך אני חי.

לימים ראה הרב לאותו עשיר מטייל בשבת ברחוב וסיגרה בפיו וכלב רץ לפניו. רמז הרב כלפי הכלב ואמר לו לעבריין:

רואה אני, שאתה תזכה ל"קדיש" חשוב יותר מ"קדישו" של אביך...

[18] עירובין סט, א.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם