לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1744

בין אדם למקום

מצאו לאחד, שהוא יושב ואוכל בצום-גדליה.

אמרו לו:

כיצד הגעת לידי קלות-ראש כזו?

השיב ואמר:

שלושה טעמים יש לי בדבר: ראשית, אילו לא נהרג גדליה בן-אחיקם בשעתו, כלום היה חי וקיים עד עכשיו? שנית, אילו הרגו אותי, כלום היה גדליה בן-אחיקם צם עלי? ושלישית, ביום-כיפור אני אוכל ושותה, בצום-גדליה לא כל-שכן?...°

לסיפור הבא

לסיפור הקודם