לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1743

בין אדם למקום

שעה מועטת קודם מותו ביקש רבם של האפיקורסים, שיאכילוהו תאנה מתולעת.

אמרו לו תלמידיו:

ילמדנו רבנו, זו למה?

החזיר החולה:

סימן יהיה בידי: כשיגיעו שם בסדר הפּוּלסים לתאנה זו אדע, שהללו הם הפולסים האחרונים...

[יש מוסיפים:

לחינם התחכם אותו אפיקורס: כשבא לשם ונמסר לשמש בית-הדין, שיקיים בו דינו, התנקם בו השמש והתחיל מונה את הפולסים מן הסוף...]

לסיפור הבא

לסיפור הקודם