לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1726

בין אבות לבנים

אברך פרץ מביתו לרחוב וצעק:

יהודים, רחמו-נא, הושיעו-נא!

חרדו אליו האנשים שברחוב:

מה אירע לך?

חותנתי תלתה את עצמה.

מיד הוציא מי-שהוא סכין מכיסו ורץ אל הבית לכרות את החבל.

תפס לו האברך בידו:

חכה רגע! עדיין היא מפרפרת...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם