לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1727

בין אבות לבנים

ישבו יהודים בחבורה והתפלפלו:

מה בחינה בוחנים גשר חדש, שנגמרה מלאכתו?

זה אמר כך וזה אמר כך. נענה שלישי ואמר:

אני ידוע בחינה, שאין לכם יפה הימנה. מביאים כל החותנות שבאותה עיר ומעמידים אותן על הגשר: אם בריא הוא עד כדי כך לישא את כולן ואינו נשבר – טוב, ואם לאו – לא כל-שכן...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם