לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

170

אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

משולח של פירמה ליין נכנס אצל ייני והציע לו יין אדום. סירב הייני:

די לו במה שיש לו משלו.

לא נתקררה דעתו של המשולח והתחיל משבח ומפאר סחורתו שלו. פקעה סבלנותו של הייני ותפס לו בצווארונו והשליכו מן הבית. לא הייתה שעה קלה והמשולח חזר ובא:

עד כאן יין אדום. ויין לבן מה?

לסיפור הבא

לסיפור הקודם