לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

169

אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

משולח של פירמה ידועה בא לעיר ונכנס אצל אחד מלקוחותיו לשאול, שמא טלגרמה באה בשבילו?

הן, – השיב הלה. – זה עתה באה.

קרא המשולח את הטלגרמה ופניו נפלו:

אשתי ילדה תאומים.

טפח לו הלקוח בשכמו ואמר:

טוב מאד!... מעכשיו תדע גם אתה בצערו של אדם המקבל יותר מכפי שהזמין...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם