לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1663

בין איש לאשתו

אברהם-בּר גוטלובר הביא ספריו לאברך משכיל ועשיר, ולא מצא אותו בביתו. בא בשנית, בא בשלישית, ולא מצא אותו. ישב וחיכה לו שעה ארוכה, ולא בא האיש. ניגש הזקן לאשתו של המשכיל ואמר לה:

בבקשה ממך, הגידי נא לי, היכן מיטתך?

הסמיקה האשה הצעירה ושאלה:

למה לך?

החזיר הזקן:

רוצה אני לחכות לבעלך. כלום גם לשם לא יבוא?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם