לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1664

בין איש לאשתו

בתו של רב נישאה לבנו של צדיק. ניגש אבי-החתן לברכם ראשון תחת החופה. הניח ידו על ראשם ובירך ובירך. אחריו ניגש אבי-הכלה לברכם. הניח ידו על ראשם ובירכם ברכה קצרה:

יהי רצון, שזיווגכם יעלה יפה!

בירך ונסתלק. אמר לו הצדיק, אבי-החתן:

מה טעם לא הוסיף מר לפחות אותה ברכה, שבירך הקדוש ברוך-הוא לאדם וחוה?[29]

החזיר לו הרב:

אין צורך. מובטחני שיקיימוה מסברה...

[29] ״ויברך אותם אלוהים... פרו ורבו ומלאו את הארץ״ ; בראשית א, כח.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם