לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1641

בין איש לאשתו

שאלו לרבי אייזל חריף:

מה ראו מסדרי המשנה לסדר מסכתא גיטין קודם מסכתא קידושין?

החזיר רבי אייזל:

ללמדך, שהקדוש ברוך-הוא מקדים רפואה למכה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם