לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1640

בין איש לאשתו

אשה חלתה ונסעה למקום-רפואה. עברו ירחים ולא שבה לביתה. וכל חודש היה בעלה שולח לה כסף לצורכי רפואה. לסוף פקעה סבלנותו וכתב לה:

״זוגתי הצנועה, אחת משתי אלה אני מבקש: או בואי בשלום, או לכי לשלום״...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם