לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1629

בין איש לאשתו

אשה גססה, וכשניגש אליה בעלה נתחזקה ואמרה לו:

משביעה אני אותך, שתשלים עם אמי ויחדיו תלכו ללוויה. מנוחה לא תהיה לי בקבר, אם יחרצו הבריות לשונן.

הוריד הבעל ראשו לקרקע, נאנח ממעמקים ואמר:

רצונך קדוש לי ואקיימנו, אבל אלהים עדי: טרופה תהיה לי הלוויה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם