לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1628

בין איש לאשתו

כשיצא הרופא מן הבית ואמר, שאפסה כל תקווה, התחילה אשתו של החולה מתייפחת:

סנדר! סנדר! כיצד אתה עוזב שבעת בניך?

שמע החולה, גנח ונענה:

אדרבה, שמא תלכי את לשם ואני אשאר כאן עם שבעת בני?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם