לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1605

בין איש לאשתו

אשה באה אל הרב:

להתגרש מבעלה היא מבקשת.

אמר לה הרב:

בתי, מה דבר רע מצאת בו?

החזירה לו האשה:

רבי, בעלי, הוא, ואיני רשאית לספר בגנותו.

לאחר שנתגרשה אמר לה הרב:

עכשיו הגידי נא, בתי, מה דבר רע מצאת בו?

החזירה לו הגרושה:

רבי, עכשיו אדם זר הוא לי, ואיני רשאית לספר בגנותו...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם