לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1606

בין איש לאשתו

שניים נכשלו בעבירה חמורה ובאו יחדיו אל הרב לבקש תשובה. שאל הרב לאחד מהם:

מה חביב עליך ביותר?

החזיר החוטא:

סיגרה טובה.

שמע הרב וגזר עליו, שיהא פרוש שנה שלימה מסיגרה.

חזר ושאל הרב לשני:

ומה חביב עליך ביותר?

החזיר הלה:

אשתי.

שמע הרב וגזר עליו, שיהא פרוש שנה שלימה מאשתו.

הלכו שניהם לבתיהם וקיימו וקיבּלו.

עבר חודש, עברו חדשיים, עברו שלושה חדשים. פעם אחת ישב החוטא השני בחדרו בלילה ועיין בספר. פתאום שמע: יד מתדפקת על חלונו. קם ושאל:

מי שם?

אני, - נשמע קולה של אשתו מאחורי החלון.

קפץ ואמר:

לכי לך; אסור!

אני יודעת, – נענה הקול מאחורי החלון. – לא באתי אלא להודיעך:

פלוני חברך מעשן כבר...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם