לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1598

בין איש לאשתו

אשתו של הרב הציקה לו עד כדי כך, שהיה אומר:

"מובטחני, שלא אראה פני גיהנום״[15]. לימים מת ונישאה אשתו לאדם מן השוק, והתנהגה עמו כשורה. אמרו לה:

כמה תמוהה את! את הרב שהיה גדול בישראל שנאת, ואת בעלך זה, שאלפים כמותו בשוק, את אוהבת.

החזירה היא:

היפך הדברים. את הרב אהבתי, ולפיכך נעשיתי לו גיהנום בעולם הזה, כדי שיהא פטור מיסורי גיהנום בעולם הבא; את בעלי זה אני שונאה, ולפיכך זהירה אני שלא להיעשות לו גיהנום בעולם הזה, כדי שלא יהא פטור מיסורי גיהנום בעולם הבא...

[15] ״שלושה אין רואין פני גיהנום... ויש אומרים: אף מי שיש לו אשה רעה״; עירובין מא, ב.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם