לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1599

בין איש לאשתו

חמת-עכשוב היתה תחת לשונה של הרבנית, ומקללת היתה את הרב ערב ובוקר וצהריים. אמרו לה טובי העיר:

רבנית, ולא יהא הרב יחיה, המאיר לכולנו תדיר, כנר של שבת, המאיר פעם אחת בשבוע. ואילו נר של שבת את מברכת עליו, ואת הרב יחיה את מקללת.

החזירה להם הקללנית:

בפניכם, רבותי, אני נודרת: אם יהא הוא דולק כנר של שבת – אברך גם עליו...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם