לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1561

בין איש לאשתו

רב ורבנית. הוא בן-פחותים, והיא בת-גדולים, הוא בעל-קומה ובעל-צורה, והיא גיבנת וחיגרת, הוא כוחו יפה בש״ס ופוסקים והיא כוחה יפה בקללות וחרפות.

פעם אחת, כשפתחה פיה לקלל כדרכה, אמר לה הרב:

אם תקניטיני, אלך ואגרשך בעל-כורחך. הוברר לי, שיחוסך פגום וקידושי-טעות קידשתיך.

קפצה ״הארורה״ כאילו נשכה נחש והתחילה מפרטת לקללה חייטיו וסנדלריו שלו, וחוזרת ומפרטת לברכה צדיקיה ורבניה שלה. נענה הרב ואמר:

אף-על-פי-כן, מוטב שתזהרי ותשתקי... בשעה שיצאה בת-קול והכריזה עלי ועליך: ״בת פלוני לפלוני, ״בא אביך הצדיק וקיטרג: ״גנאי הוא לו, שבתו תינשא לבנו של סנדלר״. חזרה ויצתה בת-קול ואמרה: ״קבל את הגזירה; עתידה בתך שתהא גיבנת״. נסתלקה נשמת אביך הצדיק והלכה לה. בא אבי-אביך הצדיק ועיכב: ״אין הוא רוצה, שנכדתו תינשא לנכדו של חייט״. שוב יצתה בת-קול ואמרה: ״אל תעכב; עתידה נכדתך שתהי חיגרת״. נסתלקה נשמת אבי-אביך והלכה לה. הרי שיחוסך פגום: אילמלי היה במשפחתך עוד צדיק אחד, ודאי היית גם אילמת...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם