לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1560

בין איש לאשתו

אשתו של רבי ישעיה מושקאט, רבּה של פראג, היתה קללנית. פעם אחת, אחרי הסעודה של יום, נזרק מפיו ואמר, שהקדיחה את התבשילים. מיד פתחה פיה והתחילה מקללת. אמר לה רבי ישעיה:

משתבחת את תמיד, שזהירה את במצוות; עכשיו מעיד עליך פיך את ההיפך.

נעשה הקללנית וצרחה:

מה עבירה עברתי?

החזיר לה רבי ישעיה:

אדם שאכל ושבע חייב לברך, ואילו את אכלת ושבעת – ומקללת...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם