לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1553

בין איש לאשתו

היתה לו לאדם מישראל אשה טובה, ושמה היה חיה. מתה ונשא אחרת, ושמה ברכה, ומשנכנסה לביתו נפתחה לו גיהנום. בכה והטיח דברים כלפי מעלה:

ריבונו של-עולם, מה היגיון יש במעשיך? תחילה נתת חיה עמדי, והנחת ברכה אל ביתי; עכשיו נתת ברכה עמדי, ושלחת חיה בביתי...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם