לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1554

בין איש לאשתו

מדרש-לצים:

אמר רבי חנילאי: כל יהודי שאין לו אשה, שרוי בלא שמחה, בלא ברכה; במערבא אמרי: בלא צרה, בלא קללה...[5]

[5] השווה יבמות סב ב.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם