לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1534

בין איש לאשתו

ממדרשו של מחודד:

״... שלושה דברים מחריבין דעתו של אדם. אלו הן:

דירה נאה, כלים נאים ואשה נאה, וסימנך: ״תשב אנוש עד דכא״...[3]

[3] תהילים צ, ג. – השווה מאמרם: ״שלושה דברים מרחיבין דעתו של אדם וכו' ״; ברכות נז, ב.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם