לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1533

בין איש לאשתו

ההוא שאמר לחברו:

תמה אני שאין אשתך מקובלת עליך. וכי לא אשה יפה היא?

השיב לו חברו:

הסתכל נא בנעלי. וכי לא נעל יפה היא?

כן, נעל יפה, – אמר הראשון.

נאנח השני ואמר:

אף-על-פי-כן, אני ולבי יודעים, כמה היא לוחצת ומכאיבה אותי.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם