לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1508

שדכנים ושידוכים

בחור עמד לנסוע לעיירה של בחורה, ששידכו לו. קודם פרידה אמר לו אביו:

בני, שמועה שמעתי שהנערה יפת-תואר היא, ולפיכך רואה אני להזכיר לך מקרא שכתוב בתורה: "ולא תתורו אחר לבבכם ואחרי עיניכם".[12] לא את אשתו בלבד חייב אדם לדעת, אלא גם את משפחתה... אם המשפחה הגונה – דייך בכך וכך, ואם יש פסול במשפחה – אל תפחית מכך וכך.

נסע הבחור, ולמחרתיים באה טלגרמה מאתו:

"האב גלה לסיביריה, – כמה?"...

[12] במדבר טו, לט.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם