לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

149

אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

ההוא שהיה רגיל ליקח מן הנחתום שבחצרו כעכים כל-יום. ומזמן לזמן היה גודלם של הכעכים פוחת והולך. פעם אחת אמר לנחתום:

תמה אני עליך. בשלמא כיכרות, יותר שאתה מקטין אותן יותר יש לך רווח מהן. אבל כעכים, מה איכפת לך אם החור יהיה גדול יותר?º

לסיפור הבא

לסיפור הקודם