לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

148

אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

שאלו לבקי בהוויות-העולם:

איזוהי עבודה טובה, שיבור לו אדם?

השיב הלה:

ילך וייעשה אופה, ויהיה לחם מצוי בביתו תדיר.

אמרו לו:

ומה יעשה, אם לא יהיה לו קמח לאפייה?

החזיר הנשאל:

שאלה של שטות היא זו. אותה שעה אינו כבר בכלל אופה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם