לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1442

מומרים ומוסרים

יהודה-ליב גורדון (יל"ג) הזמין את המשורר העברי המומר ק' א' שפירא לסדר של פסח. חזר שפירא והזמין את יל"ג ל"סדר" של פסחא. וכשבא אליו יל"ג בתחילת הלילה מצא, שהכל כבר תם ונשלם. אמר לו יל"ג:

בוא וראה, מה בין "סדר" שלנו ל"סדר" שלכם. אנו פינו מלא עד חצות-לילה, ואתם תיכף עם ערב כריסכם מלאה.

החזיר לו שפירא:

מה תימה יש בדבר? אתם שוהים הרבה ב"מה נשתנה" וב"עבדים היינו", ואילו אנחנו מתחילים ב"דבר אחר"...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם