לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1443

מומרים ומוסרים

בזמנו של לואיגר הזכיר מי-שהוא בפרלמנט האוסטרי את בּרנה והיינה לשבח, והטעים ששניהם מישראל. קם אחד מן הקתולים ואמר:

בחפץ-לב אנו מוותרים על המומרים הללו ומסכימים להחזירם לישראל.

מיד נענה אחריו יוסף-שמואל בּלוֹך ואמר:

ואנו מסכימים לקבלם בתנאי, שתחזירו לנו עוד מומרים אחדים משלנו, כגון ישו מנצרת ושליחיו...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם