לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1430

מומרים ומוסרים

סיפרו לו לרבי מנחם-מנדיל שניאורסון, בעל ה"צמח צדק" שיהודי המיר. נענה רבי מנחם-מנדיל ואמר:

שקר הדבר! יהודי אינו ממיר...[5]

[5] פירוש: מי שממיר, סופו מוכיח על תחילתו, שלא היה יהודי מלכתחילה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם